ייעוץ וניהול משברים עסקיים ותקשורתיים

כאבים של משברים בתקשורת, כך שאחד מזין למשנהו ברצף מתמשך. במצב זה החברות צריכות להיות מוכנות ומוכנות בכל עת לטפל במצבי חירום בתקשורת שעלולים להתפרץ בכל רגע. עליהם למפות מראש את הסוגים השונים של המשברים האפשריים ולהתכונן להתמודדות עמם, לאמץ פעולות שיצמצמו את הסיכון הפוטנציאלי שלהם, ולזהות משברים מיד בשלבים המוקדמים ביותר, ולהוביל אותם למסקנה מהירה עם עלות מינימלית.

ההנהגה והמנהלים המקצועיים של PR360 הם בין המומחים המנוסים והמוכרים ביותר בישראל למיפוי וצפי משבר, גיבוש כללים ועקרונות מנחים להתנהלות במהלך משבר, זיהוי משבר בפיתוח וניהול המשבר עצמו, עד להחלטה, הכוללת את הלקוחות, העובדים, הספקים, בעלי המניות, הרגולטורים וכמובן – אמצעי התקשורת השונים. יועצי PR360 מגדירים יחד עם הנהלת הארגון את האסטרטגיה התקשורתית המועדפת ומלווים את הארגון ככל שהפעולות הרצויות נעשות, במטרה למזער את הנזק לדימוי הנובע מהמשבר ולנסות להפיק כל יתרון אפשרי. מתרבים